Bit şi Byte


Două din cele mai des întâlnite unităţi de măsura în lumea digitală sunt bit şi byte. Foarte mare parte din utilizatorii de internet nu sunt conştinţi de existenţa ambelor unităţi de măsură sau cred că înseamnă acelaşi lucru. De aceea este esenţial să clarificăm diferenţa dintre cele două unităţi, modul de calcul precum şi multipli acestora.

Limbajul pe care îl înţeleg calculatoarele şi prin care comunică computerele între ele este sistemul binar, adică 0 si 1. Tot ceea ce vedem noi culori, imagini, litere, cifre este transformat din sistem binar de către calculator şi orice comandă (chiar şi mişcarea mouse-ului) pentur a fi procesată este transformată în sistem binar.

Pentru cei care vor să studieze mai în detaliu algoritmi de transformare vezi următoarele surse:

         http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_numeral_system

         http://www.computerhope.com/binhex.htm

 

   Pentru o mai bună înţelegere voi da câteva exemple:

   Fiecare caracter este transformat într-un Byte care este format din 8 biţi. Un caracter numeric sau alphanumeric transformat în sistem binar va conţine 8 caractere în sistem binar. Carcterul în sistem binar este numit bit, iar grupul de 8 biţi se numeşte byte.

Mai jos sunt transformate în system binar litera “m” şi cuvântul “eu”. Întrucât cuvântul “eu” conţine două caractere acesta va fi echivalent în sistem binar cu 2 grupuri de 8 biţi adică 2 byte.


    


   Pentru a coda sau decoda din sistem binar, zecimal, ascii, text, hex vezi următaorea sursă: 

         http://home.paulschou.net/tools/xlate/


   Termenul de Byte-ul este folosit în general pentru măsurarea cantităţii de informaţie tranferată, iar temenul de bit-ul este folosit de obicei pentru exprimarea vitezei unei conexiuni. Simbolul pentru byte este B iar simbolul pentru bit este b. Multipli byte-ului folosiţi în mod uzual sunt kilobyte-ul (KB), megabyte-ul (MB), gigabyte-ul (GB) şi terabyte-ul (TB). Echivalent, multipli bit-ului sunt kilobit-ul (Kb), megabit-ul (Mb), gigabitul (Gb) şi terabit-ul (Tb). Contrar presupoziţilor multora, diferenţa între byte şi kilobyte sau între bit şi kilobit este de 1024 de byte şi respective biţ şi nu de 1000. Astfel un 1 kilobit este egal cu 1024 biţi iar 1 kilobyte este egal cu 1024 byte. 

             

   Aceasta însă nu este confuzia cea mai problematică când vine vorba de bit şi byte. Utilizatorii de computere şi de internet sunt foarte obişnuiţi cu termentul de byte întrucât toată informaţia pe care o deţin pe calculator este calculată şi afişată în byte şi pentru că majoritatea aplicaţilor de download afişeaza viteza de descărcare a fişerelor în byte. Pentru publicul larg, confuzia se evidenţiază în special la contractarea serviciilor de internet, moment în care furnizorul stipulează viteza de internet garantată în biţi. Utilizatorul este dezamăgit de viteza la care funcţioneaza internetul acuzând furnizorul că nu respectă contractual.